Privacybeleid

Artikel 1: Introductie

1. Smartrepair zorgt ervoor dat gegevens van klanten worden beschermd, wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van Smartrepair. Dit Privacybeleid is bedoeld om informatie te verschaffen aan klanten, hoe er met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, hoe deze worden verwerkt en beschermd. Dit privacybeleid betreft alleen klanten en gebruikers van online diensten van Smartrepair.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Smartrepair B.V.”, gevestigd aan de Bloemendaal 10 te (5221 EC) te ’s-Hertogenbosch (kvk: 62625500) treedt op als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit beleid en als beheerder van de persoonsgegevens.

Artikel 2: Gegevensverwerking en gebruik

1. Smartrepair verzamelt persoonlijke gegevens die door de klant online worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt geplaatst, contact met de klantenservice wordt opgenomen, etc. Persoonlijke gegevens, die aan Smartrepair worden verstrekt, omvatten onder andere contactgegevens, adres, naam, geboortedatum en betalingsgegevens. Daarnaast kan Smartrepair bepaalde persoonlijke gegevens van externe bronnen verzamelen, zoals kredietgegevens en adreswijzigingen.

2. De persoonlijke gegevens worden gebruikt om:

a. Een persoonlijke account bij Smartrepair te creëren en te beheren;

b. Bestellingen via de Webshop/online diensten te verwerken;

c. Retouren te verwerken;

d. Contact op te nemen in geval van problemen met de bezorging van producten;

e. Vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over nieuwe en/of gewijzigde diensten;

f. Marketinginformatie zoals nieuwsbrieven en catalogi te versturen;

g. Beheren van een account en uitvoeren van eventuele kredietcontroles;

h. Controle van de werkelijk leeftijd van klanten, zodat Smartrepair kan nagaan of een betreffende klant ook wettelijk gezien de leeftijd heeft om online aankopen te doen;

i. Misbruik en oneigenlijk gebruik van de online diensten te voorkomen;

3. Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van Smartrepair of zolang als Smartrepair bij wet verplicht is. Daarna worden de persoonlijke gegevens verwijderd.

Artikel 3: Rechten klant

1. Elke klant heeft op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die door Smartrepair worden bewaard (gratis één keer per jaar). Mochten de gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kan de klant Smartrepair vragen de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Smartrepair kan de gegevens echter niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden. Een klant kan zijn toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden op elk moment intrekken. Indien een klant het niet eens is met de uitkomst van een kredietcontrole (op basis van naam, adres, geboortedatum), dan kan de klant dat standpunt met Smartrepair delen. De klant kan in dat geval een e-mail sturen naar klantenservice@smart-repair.nl.

Artikel 4: Toegang tot gegevens

1. Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt binnen Smartrepair en worden nooit doorgestuurd/verkocht/geruild aan/met derden voor marketingdoeleinden buiten Smartrepair of aan haar gelieerde vennootschappen. Gegevens die worden doorgestuurd aan derde partijen worden alleen gebruikt om de hierboven genoemde diensten te leveren, bijvoorbeeld verzendpartners in verband met verzendingen, mediabedrijven voor het verspreiden van de nieuwsbrief en kredietinformatie- of incassobureaus in verband met kredietcontroles, identiteitscontroles en incasso’s.

Artikel 5: Bescherming gegevens, cookies en links

1. Smartrepair treft zowel technische als organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Om creditcardbetalingen bij Smartrepair zo veilig mogelijk te maken, wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden. Dit betekent dat de informatie door een beveiligde verbinding wordt verstuurd en dat creditcardgegevens niet door externe partijen gezien kunnen worden. Voor creditcardbetalingen werken we samen met een geautoriseerde betalingspartner die ons direct bij de bank laat controleren of de creditcard geldig is voor aankopen.

2. Smartrepair maakt gebruik van cookies om het bezoek van klanten aan de website/Webshop leuker en eenvoudiger te maken. Smartepair gebruikt cookies niet om persoonlijke gegevens op te slaan of om informatie door te geven aan derden.

3. Er zijn twee soorten cookies waar Smartrepair gebruik van maakt of kan maken: permanente cookies en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden voor maximaal 12 maanden als een bestand op de computer of op het mobiele toestel van de klant opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en worden verwijderd zodra de browser wordt uitgezet.

4. De klant kan de cookies eenvoudig via de browser van zijn/haar computer of mobiele toestel verwijderen. De klant kan er ook voor kiezen om cookies uit te schakelen of aangeven dat er een melding wordt gegeven telkens wanneer er een nieuw cookie naar de computer of het mobiele toestel wordt gestuurd. In dit geval is het wellicht niet mogelijk om alle functies op de website te gebruiken.

5. Op de websites van Smartrepair kunnen links staan naar andere websites waar zij geen toezicht op houdt. Smartrepair accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de inhoud van deze websites. Deze links biedt Smartrepair enkel aan om het voor klanten makkelijker te maken om meer informatie over bepaalde onderwerpen te vinden.