Algemene Voorwaarden Kerstactie

Winacties worden uitgeschreven door SWOOP gevestigd te ’s Hertogenbosch. Op de winactie betreffend de iPhone 6 zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

 1. Deelnemers maken kans op een iPhone 6.

 2. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. Ben je jonger dan 18? Dan dien je de prijs op te halen samen met één volwassenen (boven de 21).

 3. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer deelnemer het formulier invult. Ook dient het antwoord via de mail bevestigd te worden.

 4. De deelnemer die het dichtst bij het juiste aantal kerstballen zit, wint de iPhone 6 - 16GB - Conditie: zeer goed. Zijn er meerdere personen met hetzelfde aantal, dan wordt door middel van een (onpartijdige) loting de uiteindelijke winnaar bepaald.

 5. De Kerstballenactie wordt georganiseerd door SWOOP en is verder op geen enkele wijze verbonden met Facebook.

 6. Medewerkers van Smartrepair B.V. en SWOOP zijn uitgesloten van deelname. Hiermee wordt bedoeld dat zij geen kans op de prijs maken. Het is wel toegestaan dat medewerkers van Smartrepair en SWOOP de acties liken. Mocht een medewerker van Smartrepair B.V. of SWOOP als winnaar gekozen worden, dan wordt de trekking opnieuw verricht.

 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 8. De uitslag van de winactie kan op generlei wijze gecorrespondeerd worden.

 9. De like- en winactie is alleen geldig voor inwoners van Nederland.

 10. De looptijd van deze actie stopt op 31 december om 12 uur 's middags.

 11. De gewonnen prijs kan niet voor geld ingewisseld worden.

 12. De gewonnen prijs dient door de prijswinnaar in persona c.q. zelf in één van de vijf vestigingen van SWOOP opgehaald te worden. Nadat de deelnemer in kennis is gesteld dat hij/zij de prijswinnaar is, dient hij/zij een vestiging en datum plus tijdstip voor het afhalen van de prijs af te spreken. Het is niet mogelijk om de prijs te laten verzenden.

 13. De gewonnen prijs dient binnen 2 weken opgehaald te worden in één van de gekozen vestigingen van Smartrepair. Na 2 weken vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe prijswinnaar bepaald worden.

 14. Indien de prijswinnaar een datum en tijdstip heeft afgesproken met Smartrepair voor het ophalen van de prijs in gebreke blijft door niet op te komen dagen, vervalt na tweemaal het recht op de prijs en zal een nieuwe prijswinnaar bepaald worden.

 15. Bij het ophalen van de gewonnen prijs dient de prijswinnaar een geldig Nederlands legitimatiebewijs te tonen. Hiervan wordt een kopie gemaakt.

 16. Door het accepteren van de gewonnen prijs geeft de prijswinnaar SWOOP toestemming zijn of haar naam, woonplaats en afbeelding te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden. Door het accepteren van de prijs geeft de prijswinnaar SWOOP het eigendomsrecht over beeldmateriaal dat tijdens de prijsuitreiking gemaakt wordt.

 17. SWOOP behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig tijdstip invulling, prijzen, verloop of andere voorwaarden van de actie aan te passen of te veranderen.

 18. De aan de actie verbonden communicatie is te allen tijde onder voorbehoud van schrijf- en spelfouten.

 19. SWOOP behoudt zich het recht voor om in geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de uitslag deelnemers uit te sluiten.

 20. Deelnemers aan de actie geven automatisch akkoord met de gestelde actievoorwaarden.

 21. Indien de deelnemer na inschrijving bezwaar maakt tegen bovenstaande voorwaarden, vervalt elke aanspraak op de prijs verbonden aan de actie en is hij/zij van verdere deelname uitgesloten.

 22. SWOOP handelt naar de gedragscode promotionele kansspelen.

 23. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 24. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met SWOOP.

Inhoud winkelwagen:

Artikel

{{var product.name}}

Verder winkelen

Winkelwagen:

0 producten 0,-

Verzending

Gratis
Bestellen Wijzig winkelwagen >